Announcement

Collapse

Informatii si clarificari privind datele personale

Datele cu caracter personal pe care siteul Clubmercedes.ro le colecteaza pe Forum sunt descrise mai jos, impreuna cu scopul, modul si temeiul prelucrarii lor precum si durata pe care are loc stocarea si/sau prelucrarea. Aceste date nu sunt prelucrate in alte moduri decat cele mentionate, nu sunt folosite in scopuri de marketing, nu sunt comercializate si nu sunt transferate unor terti.

__________________________________________________ ________________________________


I. "Date necesare" - colectate la inregistrarea unui cont de membru:
Adresa de email, necesara pentru:
validarea contului
resetarea parolei, in cazul in care a fost uitata
transmitere notificari privind anumite evenimente intamplate pe Forum (optional, opt-in) - ex: reply intr-un topic urmarit, reply la un mesaj personal (PM)
comunicari ocazionale in scop informativ (non-marketing, non-comercial) din partea administratiei Forumului (optional, opt-in)
NU este afisata public pe Forum, iar ceilalti membri nu au acces la ea, nici macar cei din echipa de moderare (moderatori, supermoderatori)
Username, necesar pentru autentificare (login)
Este afisat public pe Forum, in dreptul postarilor/mesajelor scrise de membrul respectiv, pentru a putea facilita o discutie cursiva
Parola, necesara pentru autentificare (login)
NU este afisata nicaieri
NU este stocata intr-o forma citibila (plain text), ci numai in forma criptata
Motiv: fara aceste date nu este posibila crearea unui cont de membru, iar fara cont nu se poate participa la discutii.
Temei: interesul legitim.
Durata: pe toata durata existentei contului de membru
__________________________________________________ ________________________________


II. "Date optionale" - pe care membrii Forumului Clubmercedes au posibilitatea sa le introduca in contul propriu daca doresc:
Location - eliminat de tot, pentru ca in ciuda explicatiilor au aparut confuzii privind semnificatia si rolul acestui camp
Data nasterii
Hobby-uri (interests)
Model/marca si motorizarea masinii

Temei: consimtamantul (consent).
Durata: atat cat doreste persoana, datele pot fi introduse/modificate/sterse in orice moment direct din cont

Introducerea acestor date este pur optionala, iar accesul integral la toate serviciile oferite de Forumul Clubmercedes nu este conditionat in niciun fel de introducerea acestor date. Aceste date sunt prelucrate exclusiv pentru afisarea lor in pagina personala a contului (profil public - exemplu) care poate fi accesata de oricare alt membru inregistrat pe Forumul Clubmercedes(dar nu si de vizitatorii neautentificati-guest sau de crawlerii web precum Googlebot). Deasemenea, denumirile campurilor in care pot fi introduse aceste informatii sunt orientative, membrii nu au vreo obligatie sa le completeze cu acuratete.

Recomandam sa completati informatiile optionale numai daca doriti ca ceilalti membri ai Forumului sa le cunoasca. Pentru a ne asigura de acest fapt, toate datele optionale introduse pana la 18.05.2018 au fost sterse. Ele pot fi reintroduse daca membrii doresc acest lucru, luand in considerare cele mentionate mai sus.
__________________________________________________ _____________________________


III. "Date colectate automat" - pentru fiecare accesare a Forumului, indiferent daca e vorba de un vizitator autentificat (membru) sau neautentificat (guest):
Adresa IP
User-Agent: sir de caractere prin care aplicatia de web browsing se "recomanda" catre server (ex: Chrome)
HTTP Referer: pagina vizitata anterior celei curente
Aceste date NU sunt afisate in mod public pe Forum, membrii nu au acces la ele, nici macar cei din echipa de moderare (moderatori, supermoderatori).

Motiv: aceste date sunt colectate si procesate pentru indeplinirea unor obligatii legale (ex: cooperarea in investigatii ale autoritatilor, conform legii) sau pentru implementarea unor strategii de aparare impotriva unor atacuri informatice (ex: hacking, (D)DOS, crawling neautorizat)
Temei: obligatia legala, interesul legitim
Durata: 30 de zile in jurnalele de acces ale serverelor care gazduiesc Forumul Clubmercedes(webserver logs). Adresele IP sunt stocate si in baza de date a Forumului, pentru fiecare mesaj scris (permanent) si pentru sesiunile de autentificare (pana la expirarea lor sau invalidare prin log out).
See more
See less

Impozitul pe mijloacele de transport valabil din 01.01.2018

Collapse
X
Collapse
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Impozitul pe mijloacele de transport valabil din 01.01.2018

  Pentru a nu vã mai face tot felul de griji despre ce impozite vom plãti în anul 2018 vã voi cita în continuare capitolul IV din Codul fiscal al României în varianta oficialã valabilã de la 01 01.2018.
  Rãmâne sã vedem apoi ce putem face pentru a ne fi cât mai bine.
  Deci citez din lege :

  CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015) actualizat la 01.01.2018.

  Capitolul IV Impozitul pe mijloacele de transport
  Articolul 468
  Reguli generale
  (1) Orice persoanã care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datoreazã un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția
  cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
  (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreazã pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
  (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plãtește la bugetul local al unitãții administrativ-teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupã caz.
  (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratã a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreazã de locatar.
  Articolul 469
  Scutiri
  (1) Nu se datoreazã impozitul pe mijloacele de transport pentru:
  a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rãzboi, vãduvelor de rãzboi sau vãduvelor nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi, pentru un singur
  mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în
  proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de
  transport, la alegerea contribuabilului;
  c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile și completãrile ulterioare,
  și a persoanelor fizice prevãzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobatã cu modificãri și completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile și completãrile ulterioare,
  pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 469 a fost modificatã de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modificã art. V din
  ORDONANȚA DE URGENȚÃ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.
  d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificãrile și
  completãrile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  e) navele fluviale de pasageri, bãrcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunãrii, Insula Mare a Brãilei și Insula Balta Ialomiței;
  f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;
  g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în
  afara unei localitãți, dacã tariful de transport este stabilit în condiții de transport public;
  h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
  i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
  j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgențã;
  k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unitãților care funcționeazã sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetãrii Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
  l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de culturã naționalã, precum și de a
  susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
  m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unicã activitate acordarea gratuitã de servicii sociale în unitãți specializate care asigurã gãzduire, îngrijire socialã și
  medicalã, asistențã, ocrotire, activitãți de recuperare, reabilitare și reinserție socialã pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane
  aflate în dificultate, în condițiile legii;
  n) autovehiculele acționate electric;
  o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfã și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
  p) mijloacele de transport deținute de cãtre organizațiile cetãțenilor aparținând minoritãților naționale.
  (2) Consiliile locale pot hotãrî sã acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
  (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilitã conform alin. (2), se aplicã începând cu data de 1
  ianuarie a anului urmãtor celui în care persoana depune documentele justificative.
  (4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliazã în localitãțile precizate în:
  a) Hotãrârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale a unor localitãți din Munții Apuseni, cu modificãrile ulterioare;
  b) Hotãrârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele mãsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale a județului Tulcea și a
  Rezervației Biosferei "Delta Dunãrii", cu modificãrile ulterioare.
  (5) Scutirile prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) se acordã integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste
  litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotã-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordã pentru
  cota-parte deținutã de acești terți.
  (la 01-01-2017, Alineatul (5) din Articolul 469 , Capitolul IV , Titlul IX a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚÃ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatã în
  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 )
  Articolul 470
  Calculul impozitului
  (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeazã în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevãzute în prezentul capitol.
  (2) În cazul oricãruia dintre urmãtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeazã în funcție de capacitatea cilindricã a acestuia, prin înmulțirea fiecãrei grupe de
  200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor:
  ┌────┬──────────────────────────────────────────── ─────────────┬─────────────┐
  │Nr. │ Mijloace de transport cu tracțiune mecanicã │Lei/200 cmc │
  │crt.│ │sau fracțiune│
  │ │ │din aceasta │
  ├────┴──────────────────────────────────────────── ─────────────┴─────────────┤
  │ I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta) │
  ├────┬──────────────────────────────────────────── ─────────────┬─────────────┤
  │ 1 │Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu │ 8 │
  │ │capacitatea cilindricã de pânã la 1.600 cmc, inclusiv │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 2 │Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea │ 9 │
  │ │cilindricã de peste 1.600 cmc │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 3 │Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1.601 cmc și │ 18 │
  │ │2.000 cmc inclusiv │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 4 │Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.001 cmc și │ 72 │
  │ │2.600 cmc inclusiv │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 5 │Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.601 cmc și │ 144 │
  │ │3.000 cmc inclusiv │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 6 │Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cmc │ 290 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 7 │Autobuze, autocare, microbuze │ 24 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 8 │Alte vehicule cu tracțiune mecanicã cu masa totalã maximã│ 30 │
  │ │autorizatã de pânã la 12 tone, inclusiv │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 9 │Tractoare înmatriculate │ 18 │
  ├────┴──────────────────────────────────────────── ─────────────┴─────────────┤
  │ II. Vehicule înregistrate │
  ├────┬──────────────────────────────────────────── ─────────────┬─────────────┤
  │ 1 │Vehicule cu capacitate cilindricã │ lei/200 cmc │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã │ 2-4 │
  │ │< 4.800 cmc │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã │ 4-6 │
  │ │> 4.800 cmc │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────── ─────────────┼─────────────┤
  │ 2 │Vehicule fãrã capacitate cilindricã evidențiatã │50-150 lei/an│
  COD FISCAL (A) 08/09/2015 http://legislatie.just.ro/Public/For...00000G3RMTZDY8...
  89 din 95 01.01.2018, 22:13
  └────┴──────────────────────────────────────────── ─────────────┴─────────────┘
  (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotãrârii consiliului local.
  (4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
  (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã
  în tabelul urmãtor:
  Numãrul de axe și greutatea brutã încãrcatã maximã admisã
  Impozitul (în lei/an)
  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumaticã sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
  I douã axe
  1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai micã de 13 tone 0 142
  2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai micã de 14 tone 142 395
  3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai micã de 15 tone 395 555
  4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai micã de 18 tone 555 1257
  5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1257
  II 3 axe
  1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai micã de 17 tone 142 248
  2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai micã de 19 tone 248 509
  3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai micã de 21 tone 509 661
  4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai micã de 23 tone 661 1019
  5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 1019 1583
  6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai micã de 26 tone 1019 1583
  7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583
  III 4 axe
  1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 661 670
  2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai micã de 27 tone 670 1046
  3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai micã de 29 tone 1046 1661
  4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai micã de 31 tone 1661 2464
  5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai micã de 32 tone 1661 2464
  6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464
  (la 01-01-2018, Tabelul de la Alineatul (5) din Articolul 470 , Capitolul IV , Titlul IX a fost modificat de Punctul 94, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚÃ nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
  publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 )
  (6) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
  mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã în tabelul urmãtor:
  Numãrul de axe și greutatea brutã încãrcatã maximã admisã
  Impozitul (în lei/an)
  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumaticã sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
  I 2+1 axe
  1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai micã de 14 tone 0 0
  2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai micã de 16 tone 0 0
  3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai micã de 18 tone 0 64
  4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai micã de 20 tone 64 147
  5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai micã de 22 tone 147 344
  6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai micã de 23 tone 344 445
  7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 445 803
  8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai micã de 28 tone 803 1408
  9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408
  II 2+2 axe
  1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 138 321
  2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai micã de 26 tone 321 528
  3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai micã de 28 tone 528 775
  4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai micã de 29 tone 775 936
  5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai micã de 31 tone 936 1537
  6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai micã de 33 tone 1537 2133
  7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai micã de 36 tone 2133 3239
  8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai micã de 38 tone 2133 3239
  9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239
  III 2+3 axe
  1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai micã de 38 tone 1698 2363
  2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai micã de 40 tone 2363 3211
  3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211
  IV 3+2 axe
  1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai micã de 38 tone 1500 2083
  2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai micã de 40 tone 2083 2881
  3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai micã de 44 tone 2881 4262
  4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262
  V 3+3 axe
  1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai micã de 38 tone 853 1032
  COD FISCAL (A) 08/09/2015 http://legislatie.just.ro/Public/For...00000G3RMTZDY8...
  90 din 95 01.01.2018, 22:13
  2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai micã de 40 tone 1032 1542
  3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai micã de 44 tone 1542 2454
  4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454
  (la 01-01-2018, Tabelul de la Alineatul (6) din Articolul 470 , Capitolul IV , Titlul IX a fost modificat de Punctul 95, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚÃ nr. 79 din 8 noiembrie 2017,
  publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 )
  (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevãzutã la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
  suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor:
  ┌───────────────────────────────────────────────── ────────────┬──────────────┐
  │ Masa totalã maximã autorizatã │ Impozit │
  │ │ - lei - │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │a. Pânã la 1 tonã, inclusiv │ 9 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │b. Peste 1 tonã, dar nu mai mult de 3 tone │ 34 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone │ 52 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │d. Peste 5 tone │ 64 │
  └───────────────────────────────────────────────── ────────────┴──────────────┘
  ----------
  Alin. (7) al art. 470 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚÃ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
  (8) În cazul mijloacelor de transport pe apã, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor:
  ┌───────────────────────────────────────────────── ────────────┬──────────────┐
  │ Mijlocul de transport pe apã │ Impozit │
  │ │ - lei - │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │1. Luntre, bãrci fãrã motor, folosite pentru pescuit și uz │ 21 │
  │personal │ │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │2. Bãrci fãrã motor, folosite în alte scopuri │ 56 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │3. Bãrci cu motor │ 210 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │4. Nave de sport și agrement │ Între │
  │ │ 0 și 1.119 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │5. Scutere de apã │ 210 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │6. Remorchere și împingãtoare: │ X │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │a) pânã la 500 CP, inclusiv │ 559 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │b) peste 500 CP și pânã la 2000 CP, inclusiv │ 909 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │c) peste 2000 CP și pânã la 4000 CP, inclusiv │ 1398 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │d) peste 4000 CP │ 2237 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta│ 182 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: │ X │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │a) cu capacitatea de încãrcare pânã la 1500 de tone, inclusiv│ 182 │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │b) cu capacitatea de încãrcare de peste 1500 de tone și pânã │ 280 │
  │la 3000 de tone, inclusiv │ │
  ├───────────────────────────────────────────────── ────────────┼──────────────┤
  │c) cu capacitatea de încãrcare de peste 3000 de tone │ 490 │
  └───────────────────────────────────────────────── ────────────┴──────────────┘
  (9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindricã sau masa totalã maximã autorizatã a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport,
  prin factura de achiziție sau un alt document similar.
  Articolul 471
  Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport
  (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în
  România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
  (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația sã depunã o declarație la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competențã are
  domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupã caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datoreazã impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
  urmãtor înmatriculãrii sau înregistrãrii mijlocului de transport.
  ----------
  Alin. (2) al art. 471 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚÃ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
  (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația sã depunã o declarație la organul fiscal local în a cãrui razã
  teritorialã de competențã are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupã caz, și datoreazã impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor
  înmatriculãrii sau înregistrãrii acestuia în România.
  ----------
  Alin. (3) al art. 471 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚÃ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
  (4) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația sã depunã o declarație la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã de competențã își are
  domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupã caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și înceteazã sã datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
  (5) În cazul oricãrei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are
  obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cãrei razã teritorialã își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30
  de zile, inclusiv, de la modificarea survenitã, și datoreazã impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
  (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratã a acestuia se aplicã urmãtoarele reguli:
  a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreazã de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor încheierii contractului de leasing financiar, pânã la sfârșitul anului în
  cursul cãruia înceteazã contractul de leasing financiar;
  b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cãrui razã de competențã se înregistreazã mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data
  procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestã intrarea bunului în posesia locatarului, însoțitã de o copie a acestor documente;
  c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data
  încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestã intrarea bunului în posesia locatorului, însoțitã de o copie a acestor documente.
  (7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintã o obligație și în cazul persoanelor care beneficiazã de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
  Articolul 472
  Plata impozitului
  (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plãtește anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
  (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordã o
  bonificație de pânã la 10% inclusiv, stabilitã prin hotãrâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, aceastã atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.
  (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de cãtre contribuabili, persoane fizice și juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãtește integral pânã la
  primul termen de platã. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unitãți
  administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referã la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 • #2
  În fine am reușit sã gãsesc o formã care sã fie perfect compatibilã cu site-ul asfel încat sã se pãstreze așezarea în paginã a textului de lege.
  Rog ca postãrile anterioare sã fie șterse și sã se pãstreze numai ultima variantã.
  Mulțumesc pentru înțelegere.

  P.S. : Plecând de la acest referențial rãmâne sã vedem fiecare ce putem face pentru a ne fi cât mai bine.
  Last edited by DC-MB; 01-02-2018, 00:00 AM.

  Comment


  • #3
   Nu prea se intelege mai nimic, cred ca mai bine ai fi pus tabelele sub forma de Print screen ..

   edit : ce am observat de pe site ca au ramas la fel , adica la motoarele 2,001 - 2,600 cmc a ramas tot 72 lei/200cmc deci , va ramane acelasi.

   In schimb observa ca vor obliga ITP-ul la 1 an la masinile mai vechi de 12 ani
   Last edited by AlinMarius; 01-02-2018, 00:49 AM. Reason: info noi
   Să știi să lupți când vrei să ai.
   Să nu regreți când pierzi sau dai

   Comment


   • #4
    Luați în seamã doar ultima postare care are forma corectã și se întelege totul ușor.
    Celelalte forme anterioare au fost niște încercãri nereușite de postare a mesajului pânã când am gãsit forma perfect compatibilã cu site-ul.
    Am încercat sã le șterg dar nu am autorizarea necesarã. De aceea am apelat la administratorul site-ului pentru ajutor în acest sens.

    Comment

    Working...
    X
    Logan | Dacia Logan |Anulare DPF